אננס - עולם תוכן מתוק!

אננס - פרי שגדל בעיקר באזורים עם אקלים טרופי ומזוהה בעיקר עם מקומות כמו תאילנד וברזיל, הוא הולך טוב כקינוח, בסלט פירות, שייקים, ובהוואי אפשר למצוא אותו בצורה מסוימת של יין, בקיצור, לא חסר מה לעשות איתו בעולם הקולניארי.
אבל האננס כבר מזמן חצה את גבולות הצלחת, וגלש מחוץ לכוסות השייק, הוא רחוק מלהסתפק בלהיות קינוח, או אפרטיף.

אננס הוא ים, הוא חופש, הוא שמש ועור צרוב, אננס הוא החיים הטובים, הוא בדיוק איפה שרצינו לנו להיות עכשיו, הוא מעורר את הטעם אבל גם את הקנאה, אננס הוא הסיפור הגדול של מה שנכון, יפה וטוב, אננס הוא סמל סטטוס.

אפשר למצוא אותו מקועקע על הגוף
על החוף
והאמירה שלו היא אחת - וגדולה הרבה יותר מהטעם המתוק,
האמירה שלו היא הטעם המתוק של החיים.
image alt
זו בעצם השאיפה של כל מוצר, לשבור את הגבולות, ולהפוך להיות הסיפור הגדול, עולם מלא בתוכן ואמירה שמסתכמים אל תוך מוצר אחד ויוצאים ממנו הלאה. 
אבל לא לכל המוצרים יש חיים קלים כמו לאננס, לא כולם נולדו באזורים טרופים, ומופיעים בלי הפסקה בתוך חופשות על רקע של ים. יש מוצרים שצריכים הרבה יותר ממזל, אבל עם עבודה נכונה יכולים להיות להפוך ולהיות סמל סטטוס.

הדרך לשם מתחילה בפיצוח הקונספט - הרגע בו אנשי מקצוע מרכזים זמן וחשיבה סביב מוצר אחד, ונותנים לו את תשומת הלב שתוסיף לו את המסר, את הפאנצ’ את הזווית הנכונה שדרכה יצליח לחצות את הגבולות היבשים של השימוש בו, ולהפוך להיות מעוד אחד, לאחד. 
זה משהו שיכול לקרות לקפה, למקדחה, לאוהל, או למזון כלבים.
בכל אחד מהם טמון הפוטנציאל להיות שייך לסיפור גדול ולסמל סטטוס הקשור לעולמות של רגש, תפיסת עולם ודרך חיים.
אננס באינסטגרם
העולם מלא בסיפורי הצלחה, על אנשים שהתחילו בקטן, אבל מלאים בתשוקה ואמונה בעשיה שלהם, וקיבלו את הדחיפה הנכונה שהוציאה את הסיפור שלהם הלאה לעולם. וגם בכאלו שלא…
וההבדל, הוא לפעמים רק בדבר הקטן, בדחיפה הנכונה שקיבל מוצר מסוים, ואחד אחר שלא…
בכל יום עבודה קשה פוגשת הזדמנות, ממש כמו הרגע הזה, העסק שלי, פוגש מוצר שיכול להוציא אותו הלאה אל העולם, לתת לו את הסיפור הגדול, בנראות הנכונה, לשים אותו איפה שהוא אמור להיות ולייצג משהו גדול יותר.

הגיע הזמן שהמוצר שלכם יהפוך להיות האננס של 2018…
ולא עוד מרכיב פשוט, בתוך עולם של מוצרים.
image alt
תנאי שימוש ורכישה
1. כללי

1.1 איטרס סולושיינס - הינה חברה המציעה חבילות ומוצרים ספציפיים למטרות פרסום ושיווק בעולם/ בפלטפורמות הדיגיטל. איטרס סולושיינס (להלן: “החברה”), מציעה את מוצריה ברשת האינטרנט, בכתובת ספציפית: http://www.eatersltd.com (להלן: “אתר האינטרנט”), וברשת האינטרנט מידע אודות החברה ומוצריה וזאת בכפוף לתנאים האמורים להלן.

1.2 השימוש באתר האינטרנט הינו מותנה ועומד בכפוף להסכמת המשתמש לאמור בתנאי השימוש. השימוש באתר, משמעותו הסכמה חד משמעית לתנאי השימוש ואלו מחייבים את המשתמש לפעול על פיהם, אי קבלת תנאי השימוש בכתב או בעל פה, אין בכוחם לבטל הסכמתך זו. תנאי שימוש אלה ברי סמכות על כל המשתמשים, ללא יוצא דופן, מכל סוג, בין משתמשים פרטיים, באי כוחם של בתי עסק, נותני שירותים, לקוחות, ומתעניינים במוצרי החברה.

1.3 החברה שומרת לעצמה את ההיתר, בכל עת וללא תנאי בהודעה מראש כלשהי, לבצע עדכונים ו/ או שינויים שבתנאי שימוש אלה אשר יחולו בפועל מיד עם פרסומם. פעולה ושימוש באתר מביעים את הסכמתך להיות כפוף לתנאים אלו והשינויים שיפורסמו מפעם לפעם. על המשתמש להתייחס לאמור ולהתעדכן בדבר שינויים שיחולו בתנאי השימוש.

1.4 החברה שומרת לעצמה ומחזיקה בזכות הבלעדית לבצע כל שינוי באתר החברה, בכל עת ומכל סיבה שהיא, וללא תנאי בהודעה מראש כלשהי וללא כל אחריות מצידה. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעריכת שינויים ו/ או תוספות ו/או מחיקת כל תוכן מהתכנים המופיעים באתר, לעצבו מחדש, לערוך את תכניו, וזאת תעשה לאור החלטתה הבלעדית.


1.5 הכתוב מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים.


2. השימוש באתר

2.1 השימוש באתר מיועד לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או סיטונאי, כל פעולה התחרוג מתנאי זה תעשה בקבלת אישורה המפורש, מראש ובכתב, של החברה.

2.2 על סמך המובא לעיל, במסגרת השימוש באתר, הנך מתחייב שלא לבצע אילו מהדברים המובאים להלן:

· פגיעה באופן כל שהוא בזכות יוצרים, סימני מסחרת, או כל זכות קניינית שונה הנמצאת באתר זה.

· העתקת האתר, הצבתו או כל חלק ממנו, בתחומו של אתר אחר, או כחלק ממנו, ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש של החברה.


· שימוש בכל כלי אוטומטי ו/או ידני אשר מטרתו לעשות שימוש במידע האתר, ו/או לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

· הפרעה לפעולתו הרציפה והתקינה של האתר בדרך כלשהי, או הפרה בדרך זו או אחרת של הדרישות ואופן פעילותו של האתר.

· בהתקיים והופר תנאי מאי אילו תנאי השימוש, תהא רשאית החברה, ללא תנאי במתן הודעה מוקדמת כלשהי, לעצור, ו/או לחסום באופן מידי וללא דיחוי את גישתך לאתר, ותוכל החברה למצות את זכויותיה בערכאות משפטיות.

3. מדיניות

3.1 החברה תהא רשאית, והנך מקנה בזאת את הסכמתך לחברה, לבצע איסוף למאגר מידע כל מידע אשר עבר אליה על ידך במהלך פעולות השונות אשר בוצעו באתר, במהלך ההרשמה באתר ו/או השימוש בו ו/או כל פעולה אחרת (להלן “מידע”), לרבות אך לא רק, כלל הפרטים אשר הועברו על ידך כחלק מתהליך ההרשמה, סוג מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן של המשתמש, אופן הפעולה באתר, זמני שימוש, תאריכי ביקור באתר, והתחברות של המשתמש לאתר, ונתונים נוספים.


3.2 איסוף המידע ייעשה לטובת שימוש מסחרי ו/או לטובת ניתוח והעברת מידע סטטיסטי לגורם אחר, לרבות גופי פרסום ומטרות שיווקיות נוספות, וכן לטובת התאמה ושיפור שירותי החברה. בנוסף, תהא החברה רשאית לשימוש במידע האמור לטובת יצירת קשר עם המשתמש ולשירותי דיוור ישיר העומדים בהתאם לכל דין.


3.3 החברה תהא רשאית לחשוף ו/או להעביר את המידע לכל גוף אחר ו/או להציגו באתר ו/או באתרים שונים, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא התנאי בתוספת תשלום ו/או תמורה כלשהי, כל מידע כאמור, ולא תמצא לך, כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי כלפי החברה בנושא זה.


3.4 החברה מסירה מעצמה כל אחריות על מידע אשר יתקבל אודותיך מגופים אחרים כלשהם ואשר אינם בתחום שליטת החברה באופן מלא וישיר. בכל מקרה כאמור, חובתך לבצע בדיקת נהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של גוף אחר כלשהו.

3.5 כמו כן, בנושא זה, מובא בפניך כי באתר יכול וישנן קישוריות המובילות לאתרים אחרים, ביניהם מפרסמים ו/או חברות עסקיות שהחברה מקיימת עמן פעילות עסקית. על סמך זה, אמנת פרטיות האתר, אינה תקפה ו/או אינה חלה באתרים אליהם מובילות הקישוריות. הן החברה והן האתר אינם יכולים, ומסירים את האחריות לשמירת הפרטים והמידע אשר נתן המשתמש באתרים האמורים לעיל.

3.6 אבטחת האתר והמידע הקיימום בו, נעשים על סמך ובהתאם לאמצעים המקובלים בתחום. למרות זאת, אין החברה מתחייבת, כי האתר על כל חלקיו השונים ו/או מאגרי המידע המצויים בו, חסינים לפריצות וחדירות בלתי חוקיות.

4. ביצוע הזמנות ותשלום

4.1 בזמן ביצוע ההזמנה הינך רוכש מוצר באתר המשתמש בשירותי סליקה מאובטחים ומנוהל במערכת הזמנות חכמה.

4.2 בתום פעולת הרכישה, תשלח החברה דואר אלקטרוני אליו מצורף המוצר ו/ או הוראות להמשך שימוש.

4.3 מובא לידיעתך, רכישת מוצר ממוצרי השיווק הדיגיטלי נושאת עמה את הזכות לשימוש במוצר באופן מסחרי.


4.4 לקוח אשר ימסור מידע שגוי או כוזב אודותיו או אודות כרטיס האשראי, לרבות מספר כרטיס, תוקפו, תעודת זהות, כתובת או אי אילו פרטים אשר ימנעו מהחברה להשלים את העסקה, תראה החברה בעסקה כחסרת תוקף, ולא תהיה מחויבת כלפי הלקוח באי אילו תנאים ואף תהיה רשאית להגשת תביעה עבור הוצאות וטיפול. עסקה תחשב לתקפה וסופית רק לאחר קבלת התשלום או באישור חיוב מאת חברת כרטיס האשראי. לפני מימוש תנאים אלו, לא תחול כל התחייבות מצד החברה לביצוע העסקה, להבדיל במקרה של תקלה בחיוב כרטיס האשראי נציג החברה ייצור קשר עם הלקוח.

4.5 הלקוח מצהיר כי הנו מודע לחוקי כרטיסי האשראי בכל הקשור בנושאים “רכישה מרחוק” ו/ או “רכישה טלפונית” ו/או “עסקת אינטרנט. במקרים בהם תתבצע “הכחשת עסקה” של הלקוח מול חברת האשראי וכן יזוכה על ידה, ותוכיח החברה כי למרות זאת קיבל הלקוח את המוצר / שירות, ויוכח כי עשה הלקוח שימוש בזכויותיו שלא בתום לב, תהיה החברה או בא כוחה רשאים לתבוע פיצויים בגין האמור ללא חובת הוכחת נזק. במקרה בו שירות / מוצר התקבל בפועל אצל הלקוח, והאחרון פנה למרות זאת בדרישה לביטול החיוב בפני חברת האשראי, הסכמתה של חברת האשראי לביטול החיוב, לא יהווה הסכמה של החברה לביטול העסקה, ותוכל החברה לתבוע ולדרוש את כספה.


4.6 ביטול עסקה יהיה בתוקף רק לאחר קבלת הודעה רשמית מאת הלקוח, שתשלח באמצעות הדואר האלקטרוני…(כתובת) ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א - 1981, רשאית החברה לגבות דמי ביטול.
במקרה בו נתגלה פגם במוצר / שירות שנרכש, או במקרה שמוצר / שירות שסופק על ידי החברה, לא תואם למפרט שהובטח ללקוח בעת ביצוע הרכישה, יהיה זכאי הלקוח לבטל את העסקה, החל מיום ביצוע העסקה ועד (14) ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר / השירות, ולפי המאוחר מביניהם.


4.7 בכל מקרה שונה, אשר אינו מפורט בסעי, הנ”ל לא יהיה זכאי הלקוח לזכות ביטול בהזמנת מוצרי/ שירותי החברה, וזאת בשל אופיים של מוצרי / שירותי החברה הנמנים תחת מוצרי טובין הניתנים לשעתוק או שכפול.

5. קבצי Cookies

5.1 בעת השימוש באתר, יכולה החברה לעשות שימוש בטכנולוגיה המקובלת והידועה כ”Cookies”.

5.2 דפדפני האינטרנט ברובם, מאפשרים מחיקת קבצי Cookies מהמחשב, לחסום את קבלתם, או לקבל הודעת התראה בטרם אחסונם. עם זאת שימוש בכלים האמורים תפריע לחווית הגלישה באתר ותגביל אותה.


6. קניין רוחני וזכויות יוצרים

6.1 הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך, שהאתר על כל מרכיביו וחלקיו, לרבות נתונים, תוכן, מידע, דפים, סימני מסחר, לוגו, מאגרי מידע, קבצי אודיו, וידאו, קוד מקור, ו/ או כל מידע על סוגיו השונים הנוגע לאתר ו/או הפעלתו ו/או אופן השימוש בו הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/ או מי מבאי כוחה, ואין להתייחס למידע והשירותים הניתנים באתר על ידי החברה כמקנים זכות ו/או רשיון כלשהו בקניינה הרוחני של החברה ו/או של צד שלישי.

6.2 חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי באתר, העתקה ו/ או הפצה ו/או פרסום ו/או הצגה בפומבי ו/או שכפול ו/ או שימוש בחלק כלשהו מהאתר ו/ או המידע ו/או תוכן ו/ או דפים ו/ או סימני המסחר ו/או לוגואים ו/או עיצובים המופיעים על גבי האתר, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.


6.3 בזאת להבהיר כי החברה לבדה, מחזיקה בבעלות מלאה של זכויות יוצרים ולצידה עומד קניין רוחני בכל המופיע על גבי האתר ובזאת, התוכן המילולי הויזואלי וכיוצא בזה, וזאת על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א 1981- ו/ או חוק זכויות יוצרים התשס”ח 2007- ו/ או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה 1965 ו/ או כל חוק אחר.7. הגבלת אחריות ושיפוי

7.1 באתר החברה נמסר מידע והנו מידע כללי בלבד, ובכוחו להוות מקור מידע למשתמשי האתר בלבד. אין להציג מידע המופיע המופיע באתר על סעיפיו השונים, לרבות ולא רק “בלוג” התוכן, בפני גורמים אחרים או לכל צורך אחר. ייעוץ, ומידע הניתנים באתר הנם בגדר המלצה בלבד, והשימוש באופן פעיל במידע זה הינו בתחום אחריות המשתמש בלבד, ואלו לא יהיו בסיס לאי אילו הליך משפטי ו/או אחר ודין שימושם הוא כלי להערכה קיימת של זכויות משתמש כזה או אחר.

7.2 בגדר המלצה בלבד קוראת החברה ללקוחות לנקוט משנה זהירות ולבצע את הבדיקות הדרושות, טרם ייגשו להשלמת פעולת רכישה של מוצר כלשהו, בין במסגרת ובאמצעות אתר החברה וכן מחוצה לו.

7.3 החברה מסירה מעצמה את האחריות בגין השירותים המוצעים באתר, על טיבם, אמינותם, זמינותם, איכותם, עלותם, הבטחות, הנחות, התשלומים בגינם וכן לכל אובדן ו/ או הפסד ו/ או נזק ישיר או עקיף הנגרם כתוצאה ו/ או באשר לשירות ו/או מוצר ו/או התקשרות בין הצדדים, ובזאת הנך מסיר אחריות באופן מלא ומוחלט מן החברה ו/או מי מבאי כוחה מכל אובדן ו/או הפסד ו/או נזק שייגרמו לך בקשר ו/או כתוצאה מן המובא לעיל.

7.4 אין החברה מתחייבת לפעילותו הרציפה וזמינותו של האתר ומסירה מעצמה אחריות כלשהי הקשורה להפסקות ו/או הפרעות ו/או ניתוקים ו/או נזקים ו/או הוצאות שיגרמו לך באופן ישיר או עקיף בגין שימוש באתר, בנוסף אין החברה אחראית באופן כלשהו לכל נזק/ ואו אובדן/ ואו הפסד שייגרמו בגין חדירה לאתר ומאגרי המידע הקיימים בו. בזאת הנך מסיר כל זכאות לתביעה ו/ או דרישה ו/או טענה כלשהי כנגד החברה ו/או מי מבאי כוחה בגין על אובדן ו/או הפסד ו/ או נזק שייגרם בגין מה מהאמור לעיל.


7.5 כאמור, החברה מחזיקה לעצמה את הזכות לעצור, בכל רגע נתון, את פעילות האתר ו/או חלקים ממנו, לתקופת זמן בלתי מוגבלת, לכל צורך שהוא. אין החברה נושאת באחריות לכל שינוי בפעולת האתר וכל שכן לשינויים בפעולתו באתר בגין אלו.

8. קישורים לאתרים חיצוניים

8.1 על גבי האתר מופיעים קישורים המאפשרים לצאת מהאתר ולהגיע לאתר הנחשבים לצד שלישי, אלו אינם בבעלות החברה, או שייכים לה. אתרים אלו מובאים מתוקף נוחות ואיכות חווית הגלישה באתר החברה ואין בסמכותה ו/או באחריותה של החברה.

8.2 בזאת להבהיר, כי אין להתייחס לאתרים המקושרים, כמתן חסות ו/ או עידוד ו/ או מטעם החברה ו/או מי מבאי כוחה באשר לשירותים ו/ או המוצרים המופיעים באתרים המקושרים. על סמך זאת החברה ו/או מי מבאי כוחה מסירה מעצמה כל אחריות באשר לכל תוכן המופיע באתרים המקושרים, פרסומי ו/ או מוצרים ו/ או מידע מסוג כלשהו המופיע באלו, כל שכן באשר ל”וירוסים” ו/או ליקויים ו/או תקלות וכל הנגרם כתוצאה משימוש באלו.

9. כללי

9.1 התנאים המפורטים על גבי מסמך זה לא יתפרשו בשום אופן כיוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים כלשהם, בין החברה לבין המשתמש.


9.3 למען הסר ספק, האתר מציע למשתמשיו שירותים אשר בחלקם ניתנים בעבור תשלום, ואילו אחרים ללא תשלום. כל האמור כפי המפורט במסמך, תקף על כלל השירותים המוצעים באתר, בין בתשלום בין ללא תשלום.

9.3 כלל הטענות ו/ או התביעות ו/או הדרישות באשר לאתר החברה והשימוש בו, עומדים בכפיפות לחוקי מדינת ישראל ותבחן על פיהם.


9.4 במקרה בהם לא תתקיים הסכמה, שמקורה ו/או קשורה בשימוש הלקוח באתר החברה, תובא לדיון באופן בלעדי בפני בתי המשפט המוסמכים במחוז תל - אביב, והנך מביע הסכמתך בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בית המשפט בתל - אביב.

9.5 השימוש באתר מוגבל למבוגרים מעל גיל 18 בלבד, והלקוח מצהיר כי הוא מעל גיל 18 שנה.
x

#{title}

#{text}

#{price}